Bærum Undervannsklubb kontaktinformasjon

Bærum Undervannsklubb

c/o Fredrik Rieber-Mohn
Møllefaret 46c
0750 Oslo
Bankgiro: 9365.09.58827
Foretaksregistret: NO 981 008 081

Styre:

Thomas Høven (Leder)
Egil Finnerud (Sekretær)
Asbjørn Moen (Sikkerhetsleder)
Fredrik Rieber-Mohn (Regnskapsfører)


Tilbake  Tilbake til hovedside

Copyright © Bærum Undervannsklubb (1968-) All Rights Reserved