Bærum Undervannsklubb styre
Bærum Undervannsklubb
c/o Fredrik Rieber-Mohn
Møllefaret 46c
0750 Oslo
Bankgiro: 9365.09.58827
Foretaksregistret: NO 981 008 081
Thomas Høven (Leder)
Fredrik Rieber-Mohn (Sekretær)
Ulrik Helstad (Sikkerhetsleder)
Bjørn Ødegaard (Kasserer)
Asbjørn Moen (Materialforvalter)

Tilbake til hovedmenyen