Sikkerhet

Internkontoll
Internkontroll Det er ikke alltid det er trykt å dykke sammen med en buddy. Selv om buddy'en ikke har noen problemer så er det fort gjort at du får det selv.
Trykk kammer behandling !
Trykkammer

Det er fort gjort å havne i samme "fella".