• «Scuba Cat», båten som ble vårt hjem i 5 dager.
 • «PJ» (divemaster) og Bjørn sitter i skyggen på øverste dekk.
 • Thorleif har også trukket vekk fra varmen.
 • Lunsjbordet.
 • PJ signaliseret at vi så HAI på dykket.
 • Det var noen andre dykkebåter også.
 • Lugaren var OK!
 • Thorleif i «svevet».
 • Klare for å gå ned på nattdykk!
 • Bløt koraller (Soft corrals).
 • Vifte korall.
 • Calamares.
 • Grønne sjøanemoner.
 • Flotte farger og god sikt.
 • Det var mange stimer av småfisk.
 • Bløtkorraller er tilholdsted for mange småfisk.
 • Bløtkoraller finnes i mange flotte farger.
 • Puffer fisk.
 • Brun murene ål.
 • Nakensneile.
 • Nakensneile.
 • Nakensneile.
 • Leopard hai
 • Nakensneile.
 • Leopard hai
 • Calamares.
 • Klovnefisk i sjøanemone.
 • Løve fisk
 • Stor koffert fisk
 • Hummer (languster)
 • Skorpionfisk
 • Løve fisk
 • Solen skinner!
 • Blå flekkete rokke
 • Sjøpølse ute på vandring.
 • Brun mureneål.
 • Korall
 • Hvit froske fisk
 • Blåflekket abbor
 • Alt har en slutt! Også denne turen!
Tilbake  Tilbake til hovedside Tilbake  Tilbake til bildeoversikt.

Copyright © Bjørn Ødegaard (2005-) All Rights Reserved